THANH ĐIỆU TIẾNG TRUNG

THANH ĐIỆU TIẾNG TRUNG 汉语拼音声调   声调 Thanh điệu   Thanh 1  –  : Cách đọc   mā (đọc bình thường, hơi hơi kéo dài tí)  Thanh 2  /  :   //               má (đọc hơi nhẹ gần như dấu sắc từ dướ lên cao theo dạng )                       …

PHIÊN ÂM TIẾNG TRUNG

  PHIÊN ÂM TIẾNG TRUNG 汉语拼音   韵母与卷舌韵母 Vận mẫu đơn và Vận mẫu âm uốn lưỡi: Có 6 vận mẫu đơn + 1 vận mẫu uốn lưỡi (Vận mẫu hay còn gọi là Nguyên Âm)   PHIÊN ÂM PHƯƠNG PHÁP PHÁT ÂM GHI CHÚ a Miệng mở to, lưỡi xuống thấp, âm kéo hơi dài,…