MẪU CÂU TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ NHIỀU CHUYỆN

MẪU CÂU NHIỀU CHUYỆN TRONG TIẾNG TRUNG

1. 你真八卦
/Nǐ zhēn bāguà/
Bạn thật là nhiều chuyện.
2. 别八卦了
/Bié bāguàle/
Đừng buôn chuyện nữa.
3. 猜猜我刚发现了什么
/Cāi cāi wǒ gāng fāxiànle shénme/
Đoán xem tôi vừa phát hiện ra điều gì.
4. 你绝对猜不到我在网上看到了什么八卦
Nǐ juéduì cāi bù dào wǒ zài wǎngshàng kàn dàole shénme bāguà
Bạn chắc chắn không đoán ra được tin sốt dẻo nào trên mạng đâu.
5. 你自己知道就行了
/Nǐ zìjǐ zhīdào jiùxíngle/
Một mình anh biết là được rồi.
6. 我到死也不会说的
/Wǒ dào sǐ yě bù huì shuō de/
Tôi có chết cũng không nói ra đâu.
7. 君子一言,驷马难追
/Jūnzǐ yī yán, sìmǎ nán zhuī/
Quân tử nhất ngôn tứ mã nan truy, nói lời giữ lời, nói một là một hai là hai.
8. 我只是随便问问
/Wǒ zhǐshì suíbiàn wèn wèn/
Tôi chỉ hỏi vu vơ thôi.
9. 你是怎么知道的
/Nǐ shì zěnme zhīdào de/
Sao bạn lại biết được.
10. 你知我知电线杆知
/Nǐ zhī wǒ zhī diànxiàn gān zhī/
Chỉ có anh biết, tôi biết cây cột điện này biết.
Bản quyền thuộc về: Hoa Ngữ Thành Nhân Vui lòng không copy hình ảnh khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
Xin Cám Ơn !
error: xin đừng coppy em