TỪ VỰNG TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ VĂN PHÒNG PHẨM

TỪ VỰNG CHỦ ĐỀ VĂN PHÒNG PHẨM

 1. 文具 /Wénjù/:Văn phòng phẩm
 2. 铅笔 /Qiānbǐ/:Bút chì
 3. 钢笔 /Gāngbǐ/: Bút máy
 4. 毛笔 /Máobǐ/:Bút lông
 5. 画笔 /Huàbǐ/:Bút vẽ
 6. 蜡笔 /Làbǐ/:Bút sáp
 7. 彩色笔 /Cǎisè bǐ/:Bút màu
 8. 圆珠笔 /Yuánzhūbǐ/: Bút bi
 9. 活动铅笔 /Huódòng qiānbǐ/:Bút chì bấm
 10. 荧光笔 /Yíngguāng bǐ/:Bút dạ quang
 11. 粉笔 /Fěnbǐ/:Phấn viết bảng
 12. 排比 /Páibǐ/:Cọ, cọ vẽ
 13. 墨水 /Mòshuǐ/: Mực
 14. 修正带 /Xiūzhèng dài/:Bút xóa dạng kéo
 15. 修正液 /Xiūzhèng yè/:Bút xóa dạng nước
 16. 墨汁 /Mòzhī/:Mực tàu
 17. 油墨 /Yóumò/:Mực in
 18. 笔架 /Bǐjià/:Giá bút
 19. 纸 /Zhǐ/:Giấy
 20. 画纸 /Huà zhǐ/:Giấy vẽ
 21. 彩纸 /Cǎizhǐ/:Giấy màu
 22. 复写纸 /Fùxiězhǐ/:Giấy than
 23. 信纸 /Xìnzhǐ/:Giấy viết thư
 24. 砚台 /Yàntai/:Nghiên
 25. 信封 /Xìnfēng/: Phong bì
 26. 练习本 /Liànxí běn/:Sách bài tập
 27. 笔记本 /Bǐjìběn/:Vở ghi chép
 28. 直尺 /Zhí chǐ/:Thước kẻ thẳng
 29. 三角尺 /Sānjiǎo chǐ/:Thước ê ke
 30. 量角器 /Liángjiǎoqì/:Thước đo độ
 31. 橡皮 /Xiàngpí/:Gôm, cục tẩy
 32. 卷笔刀 / Juàn bǐ dāo/:Gọt bút chì
 33. 裁纸刀 /Cái zhǐ dāo/: Dao rọc giấy
 34. 浆糊 /Jiāng hú/:Hồ keo
 35. 圆规 /Yuánguī/:Compa
 36. 计算器 /Jìsuàn qì/: Máy tính
 37. 书包 /Shūbāo/:Cặp sách
 38. 双面胶 /Shuāng miàn jiāo/: keo dán hai mặt
 39. 订书机 /Dìng shū jī/:Đồ kẹp bấm
 40. 地球仪 /Dìqiúyí/:Quả địa cầu

 

Bản quyền thuộc về: Hoa Ngữ Thành Nhân. Vui lòng không copy hình ảnh khi chưa được sự đồng ý của tác giả.

Xin Cảm Ơn!

error: xin đừng coppy em