QUY ĐỊNH GIẢM HỌC PHÍ,
HỖ TRỢ HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN

*Nhằm khích lệ tinh thần học viên, Hoa Ngữ Thành Nhân sẽ giảm học phí cho trường hợp sau:

  1. Học viên có SỔ HỘ NGHÈO được giảm 100% học phí tháng đầu, và thu 70% cho các tháng sau.
    4.1/ Sổ hộ nghèo do cơ quan lãnh đạo địa phương cấp, vuii lòng có công chứng
    4.2/ Cung cấp 1 CMND và 1 Hộ Khẩu công chứng
    4.3/ 1 Đơn trình bày vè hoàn cảnh của bản thân.

      5. Sư thầy, sư cô tu tập tại Chùa sẽ được miễn hoàn học phí (yêu cầu giấy chứng nhận tu tập tại chùa).

 

LÀM VIỆC TỪ TÂM, THÀNH CÔNG TỪ PHƯỚC!

 

20200623