Nguyễn Trọng Nghĩa- Khóa Học Online

Nguyễn Trọng Nghĩa – Đồng Nai – Điều dưỡng
Lớp OLKN42 – Khóa Học 4 Kỹ Năng
Dạ Giáo viên kiến thức và kỹ năng tương đối tốt, dạ chương trình học hiện tại tương đối phù hợp với người đi làm như em, tại em đối với người đi làm như em thì có ít thời gian. À em có mong muốn giáo viên cho thêm bài tập như dịch dịch câu từ tiếng trung sang việt, hoặc từ việc sang trung, hoặc cho thêm tài liệu, nguồn về nghe những nội dung đoạn hoại thoại về bài đã học.
error: xin đừng coppy em