HÌNH ẢNH HỌC VIÊN ĐẬU HSK

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN THI ĐẬU HSK_HSKK

 

( Các học viên được ôn và luyện tập trực tiếp trên lớp, 99% THI ĐẬU)


HSK 5 (NGÀY 10-04-2021)
HSK 4 (NGÀY 10-04-2021)

HSK 3 (NGÀY 10-04-2021)

————————————
HSK 5 (NGÀY 06-12-2020)
HSK 4 (NGÀY 06-12-2020)
HSK 3 (NGÀY 06-12-2020)
HSK 2 (NGÀY 06-12-2020)
————————————-
HSK 5 (NGÀY 23-08-2020)

 

———————-
HSK 4 (NGÀY 23-08-2020)

 

—————————–
HSK 3 (NGÀY 23-08-2020)

 

————————
HSK 5 (NGÀY 23-05-2020)

HSK 4 (NGÀY 23-05-2020)

HSK 3 (NGÀY 23-05-2020)

————————————

 

HSK 5 (NGÀY 17-08-2019)

HSK 4 (NGÀY 17-08-2019)

 

 

HSK 3 (NGÀY 17-08-2019)

 

 

HSK 4 (NGÀY 07-04-2019)

HSK 3 (NGÀY 07-04-2019)

 


HSK 4 (NGÀY 04-12-2018)

 

HSK 3 (NGÀY 02-12-2018)


Kỳ Thi HSK Ngày 18-08-2018

——————————————————

Kỳ Thi HSK 22/05/2018

1 CON SỐ THẬT TUYỆT VỜI, LẠI TIẾP TỤC 100% HỌC VIÊN ĐỀU THI ĐẬU

( Các học viên được ôn và luyện tập trực tiếp trên lớp)

QUYẾT TÂM MỖI KỲ THI LÀ ĐẬU 100% NHÉ.

—————————————————————————————————–

Kỳ Thi HSK 03/12/2017

1 CON SỐ THẬT TUYỆT VỜI, 100% HỌC VIÊN ĐỀU THI ĐẬU ( Các học viên được ôn và luyện tập trực tiếp trên lớp)

error: xin đừng coppy em