Phạm Thị Xuân Thi- Khóa Học 4 Kỹ Năng

Phạm Thị Xuân Thi – Học Viên Lớp Công Ty Kiệt Tỷ

Khi học tiếng Trung tại trung tâm mình cảm nhận được sự nhiệt tình của các thầy cô như muốn đem hết tất cả tâm quyết của thầy cô ra giảng dạy. Nó truyền cho mình một nhiệt huyết  cháy bỏng là nên cố gắng học vì mình và còn vì để không phụ tấm lòng của quý thầy cô. Thầy cô tạo cho mình một niềm tin là mình sẽ làm được sẽ học tốt được tiếng Trung.

 

error: xin đừng coppy em