MẪU CÂU TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ PHỎNG VẤN

 

MẪU CÂU CHỦ ĐỀ PHỎNG VẤN

 

1. 请你自己介绍一下。

/ Qǐng nǐ zìjǐ jièshào yīxià /

Mời bạn giới thiệu về bản thân .

2. 为什么你选择我们公司?

/ Wèishéme nǐ xuǎnzé wǒmen gōngsī?  /

Tại sao bạn chọn công ty chúng tôi?

3. 为什么我们公司应该选择你?

/ Wèishéme wǒmen gōngsī yīnggāi xuǎnzé nǐ? /

Tại sao công ty chúng tôi nên chọn bạn?

4. 因为我所学的专业很符合贵公司。

/ Yīnwèi wǒ suǒ xué de zhuānyè hěn fúhé nǐmen /

vì chuyên ngành tôi học phù hợp với quý công  ty.

5. 你在哪个大学毕业? 你的专业是什么?

/ Nǐ zài nǎge dàxué bìyè? Nǐ de zhuānyè shì shénme? /

Bạn tốt nghiệp ở trường đại học nào?  Chuyên ngành của bạn là gì?

6. 你有几年的经验了?

/ Nǐ yǒu jǐ nián de jīngyànle? /

Bạn có mấy năm kinh nghiệm  rồi?

7. 我的经验不太多,但是我会学习,努力工作。

/ Wǒ de jīngyàn bù tài duō, dànshì wǒ huì xuéxí, nǔlì gōngzuò /

Kinh nghiệm của tôi không được nhiều, nhưng tôi sẽ học hỏi  và cố gắng làm việc

8. 你期望的工资是多少?

/ Nǐ qīwàng de gōngzī shì duōshǎo? /

Bạn mong muốn mức lương của mình là bao nhiêu?

9. 你的优点是什么?缺点是什么?

/ Nǐ de yōudiǎn shì shénme? Quēdiǎn shì shénme? /

Ưu điểm và nhược điểm của bạn là gì?

10. 如果在工作上遇到困难,你怎么解决?  

/ Rúguǒ zài gōngzuò shàng yù dào kùnnán, nǐ zěnme jiějué? /

Nếu gặp khó khăn trong công việc, bạn sẽ giải quyết như  thế nào?

 

Bản quyền thuộc về: Hoa Ngữ Thành Nhân Vui lòng không copy hình ảnh khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
Xin Cám Ơn !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: xin đừng coppy em