MẪU CÂU TIẾNG TRUNG CHỦ ĐỀ BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN

 

MẪU CÂU CHỦ ĐỀ BÀY TỎ LÒNG BIẾT ƠN

 

1. 非常感谢你的帮忙。

/ Fēicháng gǎnxiè nǐ de bāngmáng /

Vô cùng cảm ơn sự giúp đỡ của anh/chị/bạn.

2. 谢谢你的善意。

/ Xièxiè nǐ de shànyì/

Cảm ơn thiện ý của anh/chị/bạn.

3. 我不会忘记你的好意。

/ Wǒ bù huì wàngjì nǐ de hǎoyì /

Tôi sẽ không quên tấm lòng của anh/chị/bạn

4. 我们非常感激。

/ Wǒmen fēicháng gǎnjī /

Chúng tôi vô cùng cảm kích

5. 你真是我家的恩人。

/ Nǐ zhēnshi wǒjiā de ēnrén /

Anh/Chị/Bạn thật sự là ân nhân của gia đình tôi.

6. 我不知道拿什么来报答你!

/ Wǒ bù zhīdào ná shénme lái bàodá nǐ /

Tôi không biết lấy gì để đền đáp công ơn của anh/chị/bạn!

7. 谢谢你对我的关照。

/ Xièxiè nǐ duì wǒ de guānzhào /

Cám ơn sự quan tâm của anh/chị/bạn dành cho tôi.

8. 谢谢你的邀请。

/ Xièxiè nǐ de yāoqǐng /

Cám ơn lời mời của anh/chị/bạn.

9. 谢谢你,辛苦你了!

/ Xièxie nǐ, xīnkǔ nǐle! /

Cảm ơn anh/chị/bạn, đã vất vả rồi!

10. 太打扰你了。

/ Tài dǎrǎo nǐle /

Tôi đã làm phiền anh/chị/bạn rồi.

 

Bản quyền thuộc về: Hoa Ngữ Thành Nhân Vui lòng không copy hình ảnh khi chưa được sự đồng ý của tác giả.
Xin Cám Ơn !

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

error: xin đừng coppy em