KHAI GIẢNG “LỚP TIẾNG HOA 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT “

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY 

 

 

HÃY NÓI VỚI TÔI, BẠN SẼ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

TÔI SẼ TRẢ LỜI  “BẠN SẼ HỌC RẤT TỐT”

 

Hoa Ngữ Thành Nhân Là Nơi Tin Cậy Giúp Bạn Thay Đổi Tương Lai !

 

Bạn hãy nói ra những gì mình muốn,

Thành Nhân sẽ luôn giúp bạn

Sướng vui cùng bạn đi hết con đường

Sẽ có ngày bạn tin tôi !

 

KHAI GIẢNG “LỚP TIẾNG HOA 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT “

 

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY

  

 

 

HÃY NÓI VỚI TÔI, BẠN SẼ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

TÔI SẼ TRẢ LỜI  “BẠN SẼ HỌC RẤT TỐT”

 

Bạn hãy nói ra những gì mình muốn,

Thành Nhân sẽ luôn giúp bạn

Sướng vui cùng bạn đi hết con đường

Sẽ có ngày bạn tin tôi !

 

Hoa Ngữ Thành Nhân Là Nơi Tin Cậy Giúp Bạn Thay Đổi Tương Lai !

KHAI GIẢNG “LỚP TIẾNG HOA 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT “

 


ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY 

 

 

HÃY NÓI VỚI TÔI, BẠN SẼ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

TÔI SẼ TRẢ LỜI  “BẠN SẼ HỌC RẤT TỐT”

 

Bạn hãy nói ra những gì mình muốn,

Thành Nhân sẽ luôn giúp bạn

Sướng vui cùng bạn đi hết con đường

Sẽ có ngày bạn tin tôi !

 

Hoa Ngữ Thành Nhân Là Nơi Tin Cậy Giúp Bạn Thay Đổi Tương Lai !

KHAI GIẢNG “LỚP TIẾNG HOA 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT “

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY 

 

HÃY NÓI VỚI TÔI, BẠN SẼ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

TÔI SẼ TRẢ LỜI  “BẠN SẼ HỌC RẤT TỐT”

 

Bạn hãy nói ra những gì mình muốn,

Thành Nhân sẽ luôn giúp bạn

Sướng vui cùng bạn đi hết con đường

Sẽ có ngày bạn tin tôi !

 

Hoa Ngữ Thành Nhân Là Nơi Tin Cậy Giúp Bạn Thay Đổi Tương Lai !

KHAI GIẢNG “LỚP TIẾNG HOA 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT “

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY 

 

HÃY NÓI VỚI TÔI, BẠN SẼ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

TÔI SẼ TRẢ LỜI  “BẠN SẼ HỌC RẤT TỐT”

 

Bạn hãy nói ra những gì mình muốn,

Thành Nhân sẽ luôn giúp bạn

Sướng vui cùng bạn đi hết con đường

Sẽ có ngày bạn tin tôi !

 

Hoa Ngữ Thành Nhân Là Nơi Tin Cậy Giúp Bạn Thay Đổi Tương Lai !

KHAI GIẢNG “LỚP TIẾNG HOA 4 KỸ NĂNG NGHE – NÓI – ĐỌC – VIẾT “

 

 

ĐĂNG KÝ HỌC TẠI ĐÂY 

 

HÃY NÓI VỚI TÔI, BẠN SẼ ĐI HỌC ĐẦY ĐỦ

TÔI SẼ TRẢ LỜI  “BẠN SẼ HỌC RẤT TỐT”

 

Bạn hãy nói ra những gì mình muốn,

Thành Nhân sẽ luôn giúp bạn

Sướng vui cùng bạn đi hết con đường

Sẽ có ngày bạn tin tôi !

 

Hoa Ngữ Thành Nhân Là Nơi Tin Cậy Giúp Bạn Thay Đổi Tương Lai !