CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG CÔNG TY – KHÓA 01

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG TRUNG CÔNG TY – KHÓA 01

PHIÊN ÂM

Bài 1: Xin chào (học cách viết chữ…)

Bài 2: Tiếng Hán không khó lắm

Bài 3: Ngày mai gặp lại (Học thêm giao tiếp thông dụng)

Bài 4: Bạn đi đâu đấy Bài 5: Đây là thầy giáo Vương (ôn tập trước khi kiểm tra)

KIỂM TRA 1 TIẾT

Bài 6: Tôi học tiếng Hán

Bài 7: Bạn ăn gì

Bài 8: Một cân táo bao nhiêu tiền?

Bài 9: Tôi đổi tiền nhân dân tệ (học thêm số đếm)

Bài 10: Ông ấy sống ở đâu

Bài 11: Chúng tôi đều là lưu học sinh

Bài 12: Bạn học ở đâu

KIỂM TRA KHẨU NGỮ CUỐI KHÓA

HỌC CHUYÊN NGÀNH CÔNG TY

KIỂM TRA TIẾNG TRUNG CHUYÊN NGÀNH CÔNG TY (làm tại nhà)

LỄ TỔNG KẾT

 

 

error: xin đừng coppy em