MẸO HỌC NHANH VÀ DỄ NHỚ CÂU CHỮ – HỒ VĂN TÂN

Câu chữ rất hay, nhưng không dễ dùng và nhiều bạn hay sử dụng sai lỗi cấu trúc câu. 20 phút bài học sẽ chỉ bạn cách học dễ nhất và rõ nhất. Có 3 điều bạn cần phải học tốt câu chữ

  1. xử lý câu rất hay, có một số câu trong Tiếng Hoa khó biểu đạt, các bạn có thể sử dụng câu từ 把 để xử lý câu một cách tốt nhất.
  2. 把 cũng rất thường dùng trong văn nói.
  3. Bên cạnh đó theo như được biết, trong những đề thi từ HSK 3,4,5,6 thì chúng ta đều nhìn thấy cấu trức 把, đặc biệt là phần Sắp Xếp sẽ gặp nhiều nhất.

*Bài học hy vọng giúp bạn nắm bắt và hiểu rõ thêm câu chữ 把

Clip hướng dẫn cụ thể câu chữ 把: https://www.youtube.com/watch?v=Wuavp3efry0&t=721s