MỆT VÀ KHÔNG MỆT

  MỆT VÀ KHÔNG MỆT Bản quyền thuộc về: Hoa Ngữ Thành Nhân. Vui lòng không copy hình ảnh khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin Cảm Ơn!                                                …

THÀNH NGỮ

  THÀNH NGỮ TIẾNG TRUNG Bản quyền thuộc về: Hoa Ngữ Thành Nhân. Vui lòng không copy hình ảnh khi chưa được sự đồng ý của tác giả. Xin Cảm Ơn!                                                …