BÁCH GIA TÍNH 百家姓

BÁCH GIA TÍNH

百家姓

Các Họ trong Tiếng Trung

 

Stt

序号

Họ

姓氏

Giản Thể

简体字

Phồn Thể

繁体字

Phiên Âm

拼音

1 Triệu Zhào
2 Tiền Qián
3 Tôn Sūn
4
5 Châu / Chu Zhōu
6 Ngô
7 Trịnh Zhèng
8 Vương Wáng
9 Phùng Féng
10 Trần Chén
11 Trử Chǔ
12 Vệ Wèi
13 Tưởng Jiǎng
14 Thẩm Chén
15 Hàn Hán
16 Dương Yáng
17 Chu / Châu Zhū
18 Tần Qín
19 Vưu Yóu
20 Hứa
21
22 Lữ / Lã
23 Thi Shī
24 Trương Zhāng
25 Khổng Kǒng
26 Tào Cáo
27 Nghiêm Yán
28 Hóa Huá
29 Kim Jīn
30 Ngụy Wèi
31 Đào Táo
32 Khương Jiāng
33 Thích
34 Tạ Xiè
35 Trâu Zōu
36 Dụ
37 Bách Bǎi
38 Thủy Shuǐ
39 Đậu Dòu
40 Chương Zhāng
41 Vân Yún
42
43 Phan Pān
44 Cát
45 Hề
46 Phạm Fàn
47 Bành Péng
48 Lang Láng
49 Lỗ
50 Vi Wéi
51 Xương Chāng
52
53 Miêu Miáo
54 Phượng Fèng
55 Hoa Huā
56 Phương Fāng
57 Du
58 Nhâm Rèn
59 Viên Yuán
60 Liễu Liǔ
61 Phong Fēng
62 Bào Bào
63 Sử Shǐ
64 Đường Táng
65 Phí Fèi
66 Liêm Lián
67 Sầm Cén
68 Tiết Xuē
69 Lôi Léi
70 Hạ
71 Nghê
72 Thang Tāng
73 Đằng Téng
74 Ân Yīn
75 La Luō
76 Tất
77 Hác Hǎo
78
79 An Ān
80 Thường Cháng
81 Nhạc
82 Vu
83 Thì / Thời Shí
84 Phó
85
86 Biện Biàn
87 Tề
88 Khang Kāng
89 Ngũ
90
91 Nguyên Yuán
92 Bốc Bo
93 Cố
94 Mạnh Mèng
95 Bình Píng
96 Hoàng / Huỳnh Huáng
97 Hòa
98 Mục
99 Tiêu Xiāo
100 Duẫn / Doãn Yǐn
101 Diêu Yáo
102 Thiệu Shào
103 Trạm Zhàn
104 Uông Wāng
105
106 Mao Máo
107
108 Địch
109 Mễ
110 Bối Bèi
111 Minh Míng
112 Tang Cáng
113 Kế
114 Phục
115 Thành Chéng
116 Đới / Đái Dài
117 Đàm Tán
118 Tống Sòng
119 Mao Máo
120 Bàng Páng
121 Hùng Xióng
122 Kỉ
123 Thư Shū
124 Khuất
125 Hạng Xiàng
126 Chúc Zhù
127 Đổng Dǒng
128 Lương Liáng
129 Đỗ
130 Nguyễn Ruǎn
131 Lam Lán
132 Mẫn Mǐn
133 Tịch
134 Quý
135 Ma
136 Cường Qiáng
137 Giả Jiǎ
138 Lộ
139 Lâu Lóu
140 Nguy Wēi
141 Giang Jiāng
142 Đồng Tóng
143 Nhan Yán
144 Quách Guō
145 Mai Méi
146 Thịnh Shèng
147 Lâm Lín
148 Điêu Diāo
149 Chung Zhōng
150 Từ
151 Khâu Qiū
152 Lạc Luò
153 Cao Gāo
154 Hạ Xià
155 Thái / Sái Cài
156 Điền Tián
157 Phiền / Phàn Fán
158 Hồ
159 Lăng Líng
160 Hoắc Huò
161 Ngu
162 Vạn Wàn
163 Chi Zhī
164 Kha
165 Tảm Zǎn
166 Quản Guǎn
167 Lô / Lư
168 Mạc
169 Kinh Jīng
170 Phòng Fáng
171 Cừu Qiú
172 Mậu Móu
173 Can Gàn
174 Giải Jiě
175 Ứng Yīng
176 Tông Zōng
177 Đinh Dīng
178 Tuyên Xuān
179 Bôn Bēn
180 Đặng Dèng
181 Úc
182 Đan / Thiện Dān
183 Hàng Háng
184 Hồng Hóng
185 Bao Bāo
186 Chư Zhū
187 Tả Zuǒ
188 Thạch Shí
189 Thôi Cuī
190 Cát
191 Nữu Niǔ
192 Cung Gōng
193 Trình Chéng
194
195 Hình Xíng
196 Hoạt Huá
197 Bùi Péi
198 Lục
199 Vinh Róng
200 Ông Wēng
201 Tuân Xún
202 Dương Yáng
203 Ư
204 Huệ Huì
205 Chân Zhēn
206 Khúc
207 Gia Jiā
208 Phong Fēng
209 Nhuế Ruì
210 Nghệ 羿 羿
211 Trừ Chǔ
212 Cận Jìn
213 Cấp
214 Bỉnh Bǐng
215 Mi
216 Tùng Sōng
217 Tỉnh Jǐng
218 Đoạn / Đoàn Duàn
219 Phú
220 Vu
221 Ô
222 Tiêu Jiāo
223 Ba
224 Cung Gōng
225 Mục
226 Ngỗi Kuí
227 Sơn / San Shān
228 Cốc
229 Xa Chē
230 Hầu Hòu
231 Mật
232 Bồng Péng
233 Toàn Quán
234 Si
235 Ban Bān
236 Ngưỡng Yǎng
237 Thu Qiū
238 Trọng Zhòng
239 Y
240 Cung Gōng
241 Ninh Níng
242 Cừu Chóu
243 Loan Luán
244 Bạo Bào
245 Cam Gān
246 Đẩu Tǒu
247 Lệ
248 Nhung Róng
249 Tổ
250 Vũ / Võ
251 Phù
252 Lưu Liú
253 Cảnh Jǐng
254 Chiêm Zhān
255 Thúc Shù
256 Long Lóng
257 Diệp
258 Hạnh Xìng
259 Ti
260 Thiều Sháo
261 Cáo Gào
262
263 Kế
264 Bạc Báo
265 Ấn Yìn
266 Túc 宿 宿
267 Bạch Bái
268 Hoài 怀 Huái
269 Bồ
270 Thai Tái
271 Tòng Cóng
272 Ngạc È
273 Tác Suǒ
274 Hàm Xián
275 Tịch
276 Lại Lài
277 Trác Zhuō
278 Lận Lìn
279 Đồ
280 Mông Méng
281 Trì Chí
282 Kiều Qiáo
283 Âm Yīn
284 Úc
285
286 Năng Néng
287 Thương Cāng
288 Song Shuāng
289 Văn Wén
290 Sân Shēn
291 Đảng Dǎng
292 Trạch
293 Đàm Tán
294 Cống Gòng
295 Lao Láo
296 Bàng Páng
297
298 Thân Shēn
299 Phù
300 Đổ
301 Nhiễm Rǎn
302 Tể Zǎi
303 Li
304 Ung Yōng
305 Khích Què
306 Cừ
307 Tang Sāng
308 Quế Guì
309 Bộc
310 Ngưu Niú
311 Thọ 寿 Shòu
312 Thông Tōng
313 Biên Biān
314 Hỗ
315 Yên Yàn
316
317 Giáp Jiá
318 Phổ
319 Thượng Shàng
320 Nông Nóng
321 Ôn Wēn
322 Biệt Bié
323 Trang Zhuāng
324 Yến Yàn
325 Sài Chái
326
327 Diêm Yán
328 Sung Chōng
329 Mộ
330 Liên Lián
331 Như
332 Tập
333 Hoạn Huàn
334 Ngải Ài
335 Ngư
336 Dong Róng
337 Hướng Xiàng
338 Cổ
339 Dịch
340 Thật Shèn

 

 

error: xin đừng coppy em